کمپ گروه فرهنگی کوهنوردی کوه نوردی شهید تقی و مرتضی ورکش ایستگاه صلواتی سایت اطلاع رسانی سردار رشید اسلام سرتیپ پاسدار شهید عین الله قاسمی حاج عبدالله  
 

 
صفحه اصلی ایستگاه صلواتی شهید ورکش شهیدان مرتضی و تقی ورکش درباره ما تماس با ما           
 
 
 
    در این جداول اسامی خادمین شهدا در ایستگاه صلواتی شهید ورکش به همراه تاریخ و تعداد هفته های که در ایستگاه خدمت کرده اند مشخص است.
 آخرین بروزرسانی : 890619
  اسامیخادمینشهدایگمنام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
1 محمد جواد ورکش 860804 860811 860818 860825 860902 860930 861007 861014 861105 861112 861119 861126 861203 861210 861224 870116 870123 870130 870206 870220 870227 870303 870310 870414 870421 870504 870511 870601 870608 870619 870621 870624 870628 870712 870726 870810 870817 870901 870908 870915 870922 871006 871104 871118 871125 871230 880128 880204 880218 880301 880308 880329 880405 880412 880419 880426 880502 880509 880516 880523 880530 880605 880703 880717 880724 880801 880808 880913 880920 880927 881102 881109 881130 881207 890106 890127 890217

890231

890314 890411 890501
2 مهدی ورکش 860804 860811 860825 860902 860909 860923 860930 861014 861028 861105 861126 861224 870116 870123 870130 870206 870213 870303 870331 870407 870414 870504 870518 870619 870621 870622 870624 870628 870719 870915 870922 870929 871111 871223 880322 880605 880710 880724 880801 880808 881109 881123 890120 890231 890307                                                                        
3 کیوان حسنی 870130 870518 870525 870719 870803 870810 870817 870901 871013 871111 871118 871125 871202 871216 871230 880114 880128 880211 880225 880301 880315 880322 880329 880530 880605 880808 880822 880829 880906 881004 881018 881109 881116 881207 881228 890203 890217 890231 890328 890328 890425 890508                                                                              
4 محمد امین ورکش 860811 861217 870130 870227 870317 870331 870421 870518 870525 870619 870624 870628 870719 870726 870803 870810 870817 870908 870915 871013 871111 871202 871216 871230 880114 880121 880128 880225 880301 880530 880605 870710 880822 880829 881018 881116 881221 890203 890231 890404                                                                                  
5 مجتبی ورکش 860811 860825 860902 860909 860923 860930 861105 870109 870123 870130 870331 870421 870504 870619 870620 870803 870901 870922 880107 880204 880301 880308 880605 880724 880815 880913 880920 881011 881025 881214 890113 890210 890224 890231 890321 890418 890619                                                                                        
6 نادر بافنده 870407 870504 870509 870518 870601 870608 870810 870908 870914 870915 870922 870929 871223 871230 880301 880412 880419 880426 880502 880509 880516 880523 880530 880605 880703 880710 880801 880808 881102 890106 890231 890411                                                                                                  
7 افشین بیگی 861021 861028 861105 861112 861119 861126 861203 861210 861217 870102 870213 870220 870317 870428 870525 870922 871230 880218 880502 880605 880822 880906 880927 881109 881221 890231                                                                                                              
8 احسان دشتیان 860804 860811 860818 860825 860909 860916 860930 861007 861014 861112 861119 870116 870130 870213 870303 870317 870324 870331 870428 870824 880121 880301 880605                                                                                                                    
9 ز.رضائی 860811 860818 860825 860923 861028 861105 861126 861224 870130 870206 870213 870303 870331 870407 870414 870621 870622 870628 870817 870914 870915 871111 890231                                                                                                                    
10 علی اصغر رضائی 860811 860818 860825 860902 861105 861210 861224 870116 870130 870206 870213 870303 870504 870619 870719 870929 871020 880605                                                                                                                              
11 محمد ورکش 860902 860909 860930 861014 861021 861028 861105 861203 861224 870102 870227 870303 870414 870628 870922 871006 890231                                                                                                                                
12 مجید متینی 870331 870407 870504 870509 870518 870525 870601 870608 870621 870726 870810 870824 870901 871230 880605                                                                                                                                    
13 نیما بیگی 860930 861014 861203 861224 870123 870130 870206 870220 870303 870310 870817 880114 880225 880301                                                                                                                                      
14 محمد علی ذاکری 870929 871013 871027 871104 871125 871209 880114 880121 880211 880301 880329 890231                                                                                                                                          
15 فاطمه ورکش (تقی) 860804 860811 860818 861112 861119 861203 870130 870303 870428 880121 880301                                                                                                                                            
16 مرتضی نصیری 870608 870908 870922 871027 871118 871209 880211 880301 880605 890231                                                                                                                                              
17 سجاد خسروی 861217 870624 870628 870719 880114 880204 880301 880315 880530 881116                                                                                                                                              
18 صدیقه ممدوحی 860811 870130 870206 870220 870227 870303 880301 880322 880605 890231                                                                                                                                              
19 اصلان مصطفوی 890231 890307 890314 890321 890328 890328 890425 890501 890508                                                                                                                                                
20 کاظم مبهوتیان 860923 860930 861007 870123 870130 870206 870213 870220 880815                                                                                                                                                
21 علی شاه مردان 880717 880801 880808 890127 890217 890224 890231 890418                                                                                                                                                  
22 زهرا ورکش 860811 860818 860825 870303 871111 880301 880605 890231                                                                                                                                                  
24 محمد عباس زاده 860818 860825 860909 861210 870123 870213 870303 870331                                                                                                                                                  
23 بردیا بیگی 860930 861014 861203 870123 870130 870220 870310                                                                                                                                                    
25 حسام عباس زاده 860818 860825 870123 880322 880605 890411                                                                                                                                                      
26 امیر حسین شاه رضا 890314 890321 890328 890328 890418                                                                                                                                                        
27 امیر محسن مظفری نیا 880927 881228 890120 870217 890314                                                                                                                                                        
28 پروین ورکش 861203 870628 870712 890307                                                                                                                                                          
29 مجتبی آبی آتش بیگ 870303 870518 870525 871006                                                                                                                                                          
30 رضا فتوحی 870407 870509 870511 870817                                                                                                                                                          
31 فاطمه ورکش (مصطفی) 860811 870116 880301 880605                                                                                                                                                          
32 اعظم شکری 860818 870303 880605 890231                                                                                                                                                          
33 امیر حسین فرزین 890203 890425 890508                                                                                                                                                            
34 مریم خادمیان 880301 881130 890231                                                                                                                                                            
35 میثم ورکش 860818 860930 861112                                                                                                                                                            
36 مقداد چیذری 860909 870303 870414                                                                                                                                                            
37 سید مهدی احمدی 870414 870628 870922                                                                                                                                                            
38 مصطفی آشتیانی 861014 870908 871006                                                                                                                                                            
39 نوید متینی 870414 870525 880808                                                                                                                                                            
40 جواد ترابی 890411 890501                                                                                                                                                              
41 هادی صمیعی 890231 890307                                                                                                                                                              
42 احسان حمیدان پور 870317 870601                                                                                                                                                              
43 جواد شاکری 861224 871013                                                                                                                                                              
44 میثم یعقوبی 870518 870628                                                                                                                                                              
45 سجاد مشفقی 870407 880605                                                                                                                                                              
46 دانیال صبوری 881214 881221                                                                                                                                                              
47 سعید رضا فرزانه 880808                                                                                                                                                                
48 نرگس قاسمیان

870303

                                                                                                                                                               
49 سمیه وافی 860818                                                                                                                                                                
50 وحید امانی 871223                                                                                                                                                                
51 مهدی اقدم نژاد 871223                                                                                                                                                                
52 سجاد شاکری 870504                                                                                                                                                                
53 محمد مهدی شاکری 861224                                                                                                                                                                
54 مریم سادات 870628                                                                                                                                                                
55 علیرضا ثابتی خواه

870601

                                                                                                                                                               
56 داوود شاکری 870504                                                                                                                                                                
57 مظفر رستمی 870310                                                                                                                                                                
58 علی نظری 870227                                                                                                                                                                
59 فرزانه فرشباف 870227                                                                                                                                                                
60 سید رضا کوچک زاده 860818                                                                                                                                                                
61 سیده آزاده کوچک زاده 860818                                                                                                                                                                
62 صبا صابر 880301                                                                                                                                                                
63 فرزانه مختاری 880301                                                                                                                                                                
64 پویا نظری 880301                                                                                                                                                                
65 محمد رضا کردی 880412                                                                                                                                                                
66 مجتبی عسگری 870206                                                                                                                                                                
67 اعظم محمد دادی پور 870331                                                                                                                                                                
68 حسین عباس زاده 870303                                                                                                                                                                
69 محمد الهویی نظری 870206                                                                                                                                                                
70 ساجده تبریزی 861203                                                                                                                                                                
71 حسین زاهدی 870116                                                                                                                                                                
72 مهدی راهی 870317                                                                                                                                                                
73 محمد نور نمکی 870227                                                                                                                                                                
74 اصغر سالک تقی 861224                                                                                                                                                                
75 اباذر خرمی 870303                                                                                                                                                                
76 سجاد زهیری فرد 870331                                                                                                                                                                
77 محسن تبریزی 861203                                                                                                                                                                
78 احسان باج قلی 870525                                                                                                                                                                
79 سعید سامان 870601                                                                                                                                                                
80 صمصام حیدری 870601                                                                                                                                                                
81 مرتضی اسلامی 870407                                                                                                                                                                
82 علی بابایی 870116                                                                                                                                                                
83 هادی اسلامی 880301                                                                                                                                                                
84 محمد علی کمالی 880301                                                                                                                                                                
85 عبدالقفار 870414                                                                                                                                                                
86 زهرا مونسان 880301                                                                                                                                                                
87 لیلا سلیمانی 880301                                                                                                                                                                
88 مریم غریبی 880322                                                                                                                                                                
89 محمد عباسی 880405                                                                                                                                                                
90 حامد نوایی 880426                                                                                                                                                                
91 امین محمدی 880426                                                                                                                                                                
92 اکبر رزاقی 880426                                                                                                                                                                
93 حمید حاجی مرادلو 880426                                                                                                                                                                
94 محترم اسدیان 880605                                                                                                                                                                
95 عبدالله کلاهدوز 870915                                                                                                                                                                
96 جمال نصراللهی 870511                                                                                                                                                                
97 محمد بافنده 881102                                                                                                                                                                
98 حسین بافنده 881102                                                                                                                                                                
99 امیر 881102                                                                                                                                                                
100 مهدی 881102                                                                                                                                                                
101 ستایش ورکش 860818                                                                                                                                                                
102 علیرضا عبداللهی 890127                                                                                                                                                                
103 ابراهیم کمالی 890106                                                                                                                                                                
104 علی درخشان 871006                                                                                                                                                                
105 سید هادی پرورده 890217                                                                                                                                                                
106 محمد صفری 890217                                                                                                                                                                
107 مریم مونسان 880301                                                                                                                                                                
108 مجید نبیان 890231                                                                                                                                                                
109 مهراد نبیان 890231                                                                                                                                                                
110 حسین نصراللهی 890231                                                                                                                                                                
111 بهروز لامی 890231                                                                                                                                                                
112 رضا صنایی 890231                                                                                                                                                                
113 سلمان صلواتی 890231                                                                                                                                                                
114 ابراهیم 890231                                                                                                                                                                
115 ریحانه ورکش 890231                                                                                                                                                                
116 سیده فاطمه موسوی 890231                                                                                                                                                                
117 احمد عین آبادی 890231                                                                                                                                                                
118 معصومه عبیری 890231                                                                                                                                                                
119 الهام مهری 890231                                                                                                                                                                
120 مهری حاجی زاده 890307                                                                                                                                                                
121 پسر خاله 890314                                                                                                                                                                
122 محمد امین پورملایری 890411                                                                                                                                                                
 
 
     
 
         
 
 

کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به مجموعه فرهنگی ورزشی شهید ورکش می باشد.